Aula 12: Verbs as Keywords
1) Verbs in General (ActivePresenter)
2) Verbs Endereços para Estudo (PowerPoint)
3) Verbs Mata Garcia (PowerPoint)
4) List Academic Verbs (Word)
5) God Expressions (ActivePresenter)